publikacje

 

„Historie lokalnych sztandarów "

 „Historie lokalnych sztandarów”, to publikacja będąca podsumowaniem projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski. Honorowy Patronat nad projektem objął Burmistrz Miasta Pułtusk.
Badanie historii sztandarów to autorski projekt Izabeli Sosnowicz-Ptak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.
Projekt o tkaninach artystycznych, ideach i ludziach, którym były one potrzebne jako afirmacja wierzeń, przekonań i dążeń.

Książka składa się z trzech głównych części: pierwsza to relacja z konferencji z załączonymi referatami na temat sztandarów; druga to prace uczniów nagrodzone i wyróżnione w konkursie historycznym w kategoriach tematycznych: I – sztandary instytucji, II – sztandary organizacji, III – sztandary kościelne, IV – sztandary wojskowe; trzecia to zdjęcia i prezentacje sztandarów, które udało się zlokalizować, a nie zostały opisane w ramach konkursu. W ostatniej części jest również rozdział poświęcony sztandarom będących w zbiorach Domu Polonii w Pułtusku, jednak ze względu na krótki czas realizacji projektu nie zostały one opisane.


„MOJE PASJE – projekt profilaktyki alternatywnej dla młodzieży”. (Pułtusk 2012)

Autorka projektu: Izabela Sosnowicz-Ptak.

Publikacja (mająca charakter broszury) wydana w ramach projektu o tym samym tytule, jest podsumowaniem przebiegu projektu zrealizowanego w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012. Oprócz opisu przebiegu kolejnych etapów projektu, znajdują się w niej zdjęcia nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym „Moje pasje”.

 

 


Dom Kultury 1910-2010. Wybrane teksty i materiały

„DOM KULTURY 1910 – 2010. Wybrane teksty i materiały.” (Pułtusk 2010)

Książka powstała z okazji jubileuszu 100-lecia budynku domu kultury i obejmuje okresy działalności: Nowego Teatru, Domu Ludowego, Powiatowego Domu Kultury, Miejskiego Domu Kultury aż po Miejskie Centrum Kultury i Sztuki.

Opracowanie i wybór tekstów: Izabela Sosnowicz-Ptak.

W obszernym wstępie omówiona jest historia budynku, kolejnych instytucji i ludzi z nim związanych. W kolejnych rozdziałach przytoczone są dokumenty, wycinki prasowe, listy, sprawozdania i wiele innych materiałów obrazujących historię domu kultury.

Publikacja stanowi materiał źródłowy, który może skłaniać zarówno do dalszych badań jak i refleksji nad zmianami jakie niesie czas.


Literackie portrety patronów pułtuskich ulic

Kolejna publikacja z realizowanego przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku  cyklu „Ślad naszych czasów” jest częścią projektu edukacyjnego „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”. Autorskie przedsięwzięcie Izabeli Sosnowicz – Ptak, dyrektor MCKiS zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy Patronat nad projektem objęli: Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Zarząd Powiatu w Pułtusku.

Publikacja zawiera prace laureatów konkursu historyczno-literackiego skierowanego do młodzieży, dotyczącego patronów pułtuskich ulic oraz opis  przebiegu projektu (konferencji naukowej, warsztatów literackich, bibliotecznych spotkań instruktażowych, finału).


Grzegorz Świerczewski - Próba syntezy

Publikacja z cyklu „Ślad naszych czasów” została wydana w ramach projektu edukacyjnego „Obudź w sobie twórcę”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych oraz Miejskie Centrum Kultury Sztuki w Pułtusku.

Wiersze autorstwa Grzegorza Świerczewskiego zawarte w niniejszej publikacji stały się kanwą scenariusza spektaklu teatru ruchu składającego się z kilku etiud ukazujących dylematy człowieka współczesnego. Autor „Próby syntezy” stworzył nie pozbawiony ironii tekst, zmuszający do refleksji na temat kondycji jednostki poszukującej prawdy o sobie samym i otaczającym świecie.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


Izabela Sosnowicz – Ptak - Dom Sztuk 1993 – 2007

Dom Sztuk to po prostu Miejski Dom Kultury, a obecnie Miejskie Centrum Kultury i Sztuki. W książce zawarto informacje dotyczące struktury i organizacji instytucji oraz obszerny opis działalności merytorycznej z minionych piętnastu lat pracy.

 

 

 

 Teraz Pułtusk- Almanach Artystów Pułtuskich Tworzących w Dziedzinach Sztuk Plastycznych

Publikacja przedstawia lokalnych twórców profesjonalnych – malarzy, rzeźbiarzy, grafików, jak i amatorów, pasjonatów, dla których tworzenie jest dodatkowym zajęciem lub sposobem na życie. Sylwetki artystów zostały ukazane według pewnego szablonu: pierwsza część to nota biograficzna, druga część „o mojej sztuce” stanowi dowolny przekaz twórcy, w którym przedstawia siebie i swoją twórczość. Prezentację dopełniają fotografie prac artystów. Jedna z nielicznych publikacji promująca rodzima twórczość. Książka wydana przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku stanowi część projektu „Otwórz się na sztukę”, zrealizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My.


Dzieje o sławnem mieście Pułtusku i czcigodnych jego obywatelach przez S.R.

Rękopis z 1892 r. przypisami opatrzyła Bożenna Kucharczyk

Poemat autorstwa nieznanego S.R. stanowi namacalny dowód z przeszłości naszego miasta i jego mieszkańców. Przedstawiony jest w nim – w sarkastyczny sposób - Pułtusk z końca XIX wieku. Autor z ironią ukazuje nam sylwetki pułtuszczan, należących niegdyś do elity towarzyskiej – doktorów, aptekarza, naczelnika straży pożarnej i innych. Przywary ówczesnych „wyższych sfer” śmieszą i jednocześnie skłaniają do refleksji nad sobą. Rękopis opatrzyła komentarzem Bożenna Kucharczyk. Przypisy i materiały ilustracyjne, ułatwiają „wyobrażenie  sobie ludzi, którzy odeszli i świata, który przeminął”. Całości dopełniają stare fotografie, wcześniej nigdzie nie publikowane, udostępnione z prywatnych zbiorów Andrzeja Bluszki i Jarosława Gryca.

Publikacja  serii „Ślad naszych czasów” wydana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych i Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku dzięki dofinansowaniu  z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.


Tadeusz Kowalski - Kino i sztuka filmowa w Pułtusku (1915 – 2005)

Publikacja wydana przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku z okazji 90-lecia pułtuskiego kina- jednego z najstarszych w Polsce. Ukazuje ona historię Kina „Narew” od momentu powstania -1915 roku do 2005 roku. Ciekawym urozmaiceniem są stare fotografie oraz kopie dokumentów udostępnione z Państwowego Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy, Oddziału w Pułtusku. Swoistym pomostem między przeszłością a czasem obecnym jest  rozpoczynający publikację wiersz Grażyny Marii Dzierżanowskiej „w kinie jak w życiu”, nadający całości charakter nostalgiczno - liryczny.

Książka sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Pułtusku.


Tadeusz Kowalski - Pułtuski Dom Kultury 1910 – 2000

Publikacja wydana przez Miejski Dom Kultury w Pułtusku ukazuje historię pułtuskiego Domu Kultury jako ośrodka życia społecznego i kulturalnego dla lokalnej społeczności. Zawarty jest w niej fragmentaryczny zapis dziejów i działalności kulturalno – edukacyjnej, oparty na materiałach źródowych MDK, Archiwum Państwowego w Pułtusku, ustnych relacji świadków oraz autopsji autora – uczestnika licznych wydarzeń kulturalnych.