2003 – „Odrodzenie Rzemiosła Artystycznego – Przyszłością Małej Ojczyzny” – projekt dofinansowany przez Bankową Fundację im. Leopolda Kronenberga.

2003 – Dofinansowanie wyposażenia Galerii Sztuki „4 Strony świata” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

2004 – Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2005 – Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i w.c. – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2005 – „Tu i teraz – warsztaty dziennikarskie” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2005 – Modernizacja nagłośnienia i systemu odczytu w kinie – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2005 – „Małe Muzeum Kina” - – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2005 – Druk publikacji „Kino i sztuka filmowa w Pułtusku (1915 – 2005) – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2006 – „Żyj w harmonii z naturą” – projekt dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My.

2006 – „Otwórz się na sztukę” - projekt dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My.

2006 – Druk publikacji „Dzieje o sławnem mieście Pułtusku i czcigodnych jego obywatelach” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2007/2008 – „O narkotykach bez dydaktyki” – projekt dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2008 – „Obudź w sobie twórcę – warsztaty literacko-teatralne dla młodzieży” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2008 – „Świat wokół ciebie rzeźbiony ideą – projekt edukacyjny inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2008 – Druk publikacji „Dom sztuk 1993-2007” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2009 – „Czy znasz patronów  ulic w swoim mieście?” - dofinansowany przez Muzeum Historii Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012 – „Moje pasje – projekt profilaktyki alternatywnej dla młodzieży” – dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2013 – „Cyfryzacja kina NAREW” – projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Stuki Filmowej.

2013 – „Historie lokalnych sztandarów” – projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

2013 -  „Zakup komputerowego systemu obsługi i sprzedaży biletów w kasie kina Narew - przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2014 - „Zakup sprzętu komputerowego" w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk" ,współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 r. złożonego przez Urząd Miasta w Pułtusku.

2015 - "Zakup sprzętu na potrzeby teatru amatorskiego" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015 - "Tradycje teatralne Pułtuska" przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2015 - "100 lat kina w Pułtusku" projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

2016 – „IV Konkurs festiwalowy im., Krzysztofa Klenczona” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016 – „Tradycje teatralne Pułtuska II” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016 – „Europejska strefa filmowa” dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2017 – "Tradycje teatralne Pułtuska III" dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2017 – "V Konkurs Festiwalowy im. Krzysztofa Klenczona" dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2018 - "Tradycje teatralne Pułtuska IV" dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019 - "Tradycje teatralne Pułtuska V" dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019 - "V Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych" dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa"

2019 - "Święto plonów w Gminie Pułtusk" - przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego

2019 - "Odkrywamy nieznane z Centrum Nauki Kopernik" dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019.

2019 - "Nieśmiertelny duch narodu". Współczesna adaptacja Misterium Narodowego z 1933 roku. Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego "Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej".

2020 - "Tradycje teatralne Pułtuska VI" dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2021 - "Program Uroczysty. Konstytucje" - przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego

 


Galeria

Mapa dojazdu

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

Tel. (23) 692 84 21; Fax. (23) 692 68 23

Mail: mckis.pultusk@onet.pl

Nr. konta: 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017