Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  w Pułtusku  

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk 

tel. (23) 692 84 21;

fax (23) 692 68 23;

mail: mckis.pultusk@onet.pl

nr konta: 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017

W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz rodzaj zajęć - zgodny z nazwą obowiązującą w MCKiS.

 


 

Izabela Sosnowicz-Ptak - Dyrektor

 

Anna Maicka - sekretariat  - 23 692 84 21

Kazimiera Kwiatkowska - główny księgowy - 23 692 95 25
kkwiatkowska.mckis.pultusk@onet.pl

Piotr Mroziewicz - kierownik ds. administracyjno - gospodarczych - 23 692 95 25
mroziewicz.mckis.pultusk@onet.pl

Arkadiusz Koc - kierownik kina - 23 692 95 27
Kasa kina (czynna od 16.00) - 23 692 95 27
kinonarew@wp.pl

Stanisław Rudnicki - starszy instruktor ds. upowszechniania muzyki - 23 692 84 21
rudnicki.mckis.pultusk@onet.pl

Paulina Ostrowska - menadżer kultury - 23 692 95 23
ostrowska.mckis.pultusk@onet.pl

Monika Kwiatkowska- instruktor - 23 692 95 22
mkwiatkowska.mckis.pultusk@onet.pl

Paulina Kasińska- animator kultury - Galeria -  571 426 613
galeria.mckis.pultusk@onet.pl


Andrzej Chorzela - operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
- 23 692 95 25
chorzela.mckis.pultusk@onet.pl

 
Galeria

Mapa dojazdu

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

Tel. (23) 692 84 21; Fax. (23) 692 68 23

Mail: mckis.pultusk@onet.pl

Nr. konta: 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017